İnsülin Direnci

insülin direnci ve hamilelik

Çağımızın büyük sorunlarından biri de hareketsiz yaşam ve beraberinde getirdiği hastalıklardır. Hiç şüphesiz bu sorunlardan biri de insülin direncidir. Özellikle insülin direnci ve hamilelik kavramları yan yana gelince insan bir tedirgin oluyor. Burada insanın aklına olur olmadık yerde sorular geliyor. Bu konuda insanlar en çok insülün direnci hamileliğe engel...